Od 18 kwietnia 2018r., aby wystartować w dużym przetargu - o wartości równej lub powyżej progów unijnych, trzeba złożyć jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ). Należy go podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym i następnie wysłać pocztą elektroniczną. 
Więcej informacji o tym rozwiązaniu oraz jako go uzyskać, znajdziecie Państwo na mojej stronie dedykowanie podpisowi elektronicznemu.

 

 


 

Maróz 2018Spotkanie Organizacji Działających na Obszarach Wiejskich - MARÓZ 2018, organizowane przez Fundację Rozwoju Wsi oraz Nidzicką Fundację Rozwoju NIDA. W tym roku zaproszono przedstawicieli wszelkich organizacji oraz Sołectw. Wyjątkowy czas i wyjątkowi ludzie, profesjonalne wykłady, świetna integracyjna atmosfera!

Do zobaczenia za rok!

 Wykłady z Maróza

Relacje ze Spotkania


 

eKRSOd 15 marca 2018 r. wszystkie spółki, stowarzyszenia, fundacje zarejestrowane w KRS mają obowiązek złożenia sprawozdania finansowego za 2017 rok wyłącznie w formie elektronicznej. Wykorzystujemy do tego celu system udostępniony przez Ministerstwo Sprawiedliwości
➡️ https://ekrs.ms.gov.pl/
Aby nasze sprawozdanie miało moc prawną należy je opatrzyć
🔹 kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub
🔹 podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
Więcej szczegółowych informacji na ten temat znajdziecie Państwo na mojej stronie dedykowanej podpisowi elektronicznemu.

Serdecznie zapraszam!


 

Ważna informacja dla osób, które nieszczęśliwie będą uczestnikami kolizji na drodze.

Portal Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego udostępnił formularz służący do zweryfikowania czy posiadacz wskazanego pojazdu mechanicznego jest objęty ochroną ubezpieczenia OC na podany dzień. UFG udostępnia przez swoją stronę internetową informację o zawarciu umowy ubezpieczenia OC przez posiadacza danego pojazdu oraz nazwę zakładu ubezpieczeń, z którym ta umowa została zawarta, bez ujawniania danych osobowych posiadacza pojazdu.

Wystarczy podać nr tablicy rejestracyjnej!

 


 

KIR jest pierwszym w Polsce centrum certyfikacji w zakresie świadczenia kwalifikowanych usług zaufania, które przeszło pozytywnie audyt Ministerstwa Cyfryzacji.

Audyt potwierdził zgodność usług świadczonych w ramach Centrum Obsługi Podpisu Elektronicznego SZAFIR z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu eIDAS.

W dniu 28 czerwca br. Ministerstwo Cyfryzacji wydało decyzję odnośnie kontynuacji świadczenia przez KIR kwalifikowanych usług zaufania oraz rozpoczęcia wydawania kwalifikowanych certyfikatów pieczęci elektronicznej oraz uwierzytelniania stron www.