Czytniki i aplikacje

Karty i czytniki poza e-podpisem mogą służyć do logowania do systemów, kontroli dostępu do pomieszczeń oraz monitorowania czasu pracy.

Proponujemy:

- karty kryptograficzne: CryptoCard CARBON

- czytniki z kablem: SCR3310 oraz CLOUD 2700

- czytnik mini : OC6121

Na specjalne zamówienie możemy dostarczyć inne czytniki oraz karty.

 

Do składania i weryfikacji e-podpisów służy aplikacja SZAFIR.

Dzięki programowi do podpisu elektronicznego Szafir możesz:

 • składać lub weryfikować podpis elektroniczny,
 • znakować czasem dane,
 • wykorzystać dowolną kartę kryptograficzną zawierającą kwalifikowany certyfikat,
 • zaszyfrować lub odszyfrowywać dane.

 

Cechami wyróżniającymi aplikację Szafir spośród innych rozwiązań dostępnych na rynku są:

 • masowe składanie i weryfikacja podpisów, poprzez:
  • wskazywanie wielu plików do strumieniowego podpisania lub weryfikacji,
  • określenie limitu czasu lub limitu ilości operacji kryptograficznych, do osiągnięcia których możliwe będzie wykorzystywanie komponentu technicznego po jednokrotnym podaniu kodu PIN.
 • obsługa następujących formatów e-podpisu::
  • XAdES (w wariantach XAdES-BES, XAdES-T, XAdES-C) z opcją kontrasygnaty XAdES,
  • PKCS#7 (z możliwością znakowania czasem i podpisu wielokrotnego).
 • obsługa kart kryptograficznych wydawanych przez wszystkie kwalifikowane centra certyfikacji działające na rynku polskim,
 • obsługa certyfikatów kwalifikowanych wydanych zarówno przez krajowe, jak i zagraniczne kwalifikowane podmioty świadczące usługi certyfikacyjne,
 • możliwość szyfrowania i deszyfrowania plików przy pomocy certyfikatów niekwalifikowanych algorytmami DES3 i AES; możliwość znakowania czasem danych,
 • możliwość przygotowania szablonów podpisywania i weryfikowania dokumentów,
 • możliwość wywołania zadania składania lub weryfikacji e-podpisu z menu kontekstowego,
 • automatyczna aktualizacja aplikacji Szafir,
 • możliwość definiowania dla poszczególnych użytkowników dedykowanych konfiguracji,
 • składanie e-podpisu w formacie zgodnym z e-Deklaracje,
 • obsługa eArchiwum w ramach usługi invooclip, która umożliwia bezpieczne przechowywanie dokumentów elektronicznych z zapewnieniem szybkiego i łatwego dostępu,
 • obsługa list TSL umożliwiająca weryfikację podpisów z większości krajów UE,
 • dwie wersje językowe – polska i angielska.

Pobierz aplikację SZAFIR:

 

W razie Państwa zainteresowania czytnikami i kartami proszę skorzystać z formularza kontaktowego 

lub proszę o kontakt osobisty.