Komponenty programistyczne

 

Dla tych, którzy tworzą własne rozwiązania oparte
o podpis elektroniczny.

Komponenty programistyczne Szafir SDK to biblioteka aplet Java oraz biblioteka SDKWrapper.

Udostępniają one funkcjonalności składania i weryfikowania zwykłego i bezpiecznego podpisu elektronicznego oraz znakowania czasem przeznaczone do integracji w rozwiązaniach firm trzecich:

  • Biblioteka programistyczna umożliwia wbudowanie funkcjonalności podpisu elektronicznego w aplikacje i systemy firm trzecich, uruchamiane pod kontrolą systemu operacyjnego na stacji roboczej użytkownika,
     
  • Aplet Java umożliwia wbudowanie funkcjonalności podpisu elektronicznego w aplikacje i systemy wykorzystujące do komunikacji z użytkownikiem interfejs przeglądarki WWW,
     
  • Wrapper SDK w postaci biblioteki Windows DLL to standardowa biblioteka Windows DLL zawierająca metody umożliwiające składanie i weryfikację podpisu elektronicznego, dostępne w ramach pakietu Szafir SDK. Aby zastosować wrapper w środowisku Windows należy zamapować odpowiednie funkcje z biblioteki SDK_wrapper.dll, zgodnie ze specyfiką używanego języka programowania.

 

Zarówno biblioteka jak i aplet Java umożliwiają składanie i weryfikację zwykłego oraz bezpiecznego podpisu elektronicznego w formatach XAdES (w wariantach XAdES-BES, XAdES-T, XAdES-C) oraz PKCS#7 (z możliwością znakowania czasem). Możliwe jest także składanie e-podpisu wielokrotnego PKCS#7 oraz kontrasygnaty XAdES.

W razie Państwa zainteresowania zastosowaniem komponentów lub chęcią uzyskania bardziej szczegółowych informacji, proszę skorzystać z formularza kontaktowego lub proszę o kontakt osobisty.