Podpis elektroniczny

W zakresie podpisu elektronicznego współpracujemy z KIR (Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.) - jedynym w Polsce centrum certyfikacji o tak znaczącym doświadczeniu w dziedzinie infrastruktury klucza publicznego.

Certyfikaty KIR od wielu lat wykorzystywane są do uwierzytelnienia transakcji przesyłanych w systemie rozliczeń międzybankowych Elixir. Ta technologia wykorzystywana jest od 1993 roku.

KIR jest wpisana do rejestru i otrzymała zaświadczenie certyfikacyjne - jest to niejako potwierdzenie zaufania pokładanego w KIR jako instytucji od lat kojarzonej z bezpieczeństwem i niezawodnością rozliczeń międzybankowych.